top of page

"We are available in Thai, English and Japanese.

Get in touch with us; we are happy to assist you further"

logo technoservice-B-01.png
Logo-Blue-2_edited.png

สำนักงานใหญ่

68/67 หมู่ที่ 5 ซอย กิ่งแก้ว 40/2 ถนน กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร :

+66 2738-9828

 

แฟ็กซ์ :

+66 2738-9829

อีเมล :

เว็บไซต์ :

(ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)

Mr. Masaomi Jingo

โทร :

มือถือ:

อีเมล :

+66 2738-9828

Ext. 130

+666 5524-9987

ศูนย์บริการปราจีนบุรี

169/45 หมู่ 8 หมู่บ้านพฤกษา(เขาดิน) ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 

โทร :

แฟ็กซ์ :

+66 37481-174-5

 

+66 37481-173

ศูนย์บริการภาคตะวันออก

303/17 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

โทร :

+66 3835-0717

 

แฟ็กซ์ :

+66 3835-0637

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

คุณกมลชัย รักษาพันธุ์

โทร :

มือถือ:

อีเมล :

+66 2738-9828

Ext. 140

+666 5524-8207

Shuttle Plant

832 หมู่ 4 ซอย 13 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา

อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

bottom of page