top of page
p25_edited.jpg

Membrane Cleaning

Resin Regeneration

Professional
Engineering
Services

We highlight our expertise in water facilities and environmental management.

Goshu Technoservice

p18.jpg
Headquarters_Re.jpg

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกชู เทคโนเซอร์วิส จำกัด บริษัทวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เราจัดหาสินค้าและผู้ให้บริการที่ครบครัน เริ่มตั้งแต่การขาย การให้บริการหลังการขาย การให้บริการบำรุงรักษา การปรับปรุงและปรับแต่งระบบ การให้บริการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม การให้คำแนะนำเชิงวิชาการ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมการผลิต

 

บริษัท โกชู เทคโนเซอร์วิส จำกัด หรือ GTC ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) จากการเล็งเห็นว่าการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นสำหรับประเทศไทย เนื่องจากการเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และเชื่อมั่นว่าในอนาคตต่อไปจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้......

Certificate 9001-2015 Identity 10406588 Valid 30 December 2024-1.jpg

ISO 9001:2015 Quality Management System

GTC เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ดำเนินธุรกิจหลักด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม เราเป็นผู้จัดหาสินค้าและผู้ให้บริการอย่างครบวงจร

ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ผนวกกับประสบการณ์ด้านวิศวกรรมที่เรามีอย่างครบถ้วน ทำให้เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและบริการที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และวิธีการที่มีประสิทธิภาพของเราที่จะขจัดปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปด้วยผลงานที่เชื่อถือได้

บริษัท โกชู เทคโนเซอร์วิส จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดหาสินค้าและเป็นผู้ให้บริการ ให้กับลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม - ยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เคมี, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เรามีสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้า และนอกเหนือจากอุปกรณ์ด้านการบำบัดน้ำแล้ว เรายังสามารถจัดหาสินค้าอื่นๆ ได้ตามที่ท่านต้องการ

banner group-01.jpg

กลุ่มของบริษัท

บริษัท โกชู เทคโนเซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท
โกชู โคซัน จำกัด  ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่างมากในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เราและบริษัทในเครือทั้งหมดจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตไปพร้อมกันกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

bottom of page